Sonucu Daralt
Kategori
(x)Diğer
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  30
Resimli Namaz Hocası ve İslam'ın Şartları (Yasin-i Şerif Haveli)
32 Farz 54 Farz Yasin Suresi Ef'ali Mükellefin İmanın Esasları 40 Soru 40 Cevap Temizlik Gusül Abdest Alınışı Abdest Duaları Abdest Resimleri Oruç - Zekat Hac - Kurban Cihad Kadın ve Tesettür Peygamberimizin Hayatı Peygamberimizin Güzel Ahlakı
7 TL. 10 TL.
 %  30
Kur'an Diyor ki
Okuyucuların da göreceği gibi bu eser Kur'an'ı sûre sûre ve ayet ayet tefsir eden klasik metotları taklit etmekten zi¬yade konuyla ilgili değişik sure ve âyetleri bir araya getirip konulu tefsir metoduyla ön plana çıkan bir eserdir. Kitabımızın ilerleyen sayfalarında da göreceğiniz üzere, -mesela- terk edilmiş, fakir ve birtakım imkanlardan yoksun insanlar ele alınıyor, bu konudaki âyetler bir araya getiril¬erek Kur'an-ı Kerim'in insanlar arasında zengin-fakir, zayıf-güçlü ayrımı yapmadığı sonucuna varılıyo
8.4 TL. 12 TL.
 %  30
Kur'an ve Sünnet Işığında Rızkı Artırmanın 17 Yolu İsam Bin Meşahit
Takva ve Allah' a iman Namaz Doğruluk Hac ve Umre Şükür ve Hamd İnfak ve Aileye Harcama Allah' a Tevekkül İstiğfar Hicret Erken Kalkmak Dua ve Allah' tan İsteme İslam' ın Hükümlerini Uygulama
7 TL. 10 TL.
 %  30
Yürek Yangını Portakal Kızım
Nebahat Hanım'ın yıllarca güneş girmemiş yüreği dua almanın güzelliğini yaşadı. Bu duygu ısıttı gönlündeki soğumuşluğu. Kelimeler dua dua yükseldi. Diller dua kelimeleriyle şekillendi. Gözler ılık sevgi bakışlarıyla şenlendi... Kaçakçılık çetesinin kucağına düşen Nebahat Hanım'ın anlatılması zor bir işkence döneminden sonra yapılan operasyonla sağ olarak kurtulması ve ailesine kavuşması, özlemin ne olduğunu, beklemenin ve beklenilmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyordu. Pişmanlıkları çoğaldıkça çoğaldı
12.6 TL. 18 TL.
 %  25
Kur'an'da Mehdi; Rıza Kenti'nin İmamı
Bütün manevi yolların tartışmasız kabul ettiği iki kişi ilk Âdem son Mehdi'dir. Mehdi kimdir? En geniş bilgiyi Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt'i sunmaktadır. Hadislerin ışığı ile ayetlerde Mehdi'yi bulma çalışmasıdır. Aşağıdaki konuları ve daha fazlasını bulacaksınız... Mehdi'nin doğum tarihi ve soyu Mehdi'nin doğduğu ülke ve bölge Mehdi'nin yaşadığı dönemdeki çevre koşulları Mehdi'nin kuracağı sosyalizm devletini Mehdi taraftarları seyitler karşı olanlar münafıklar
11.25 TL. 15 TL.
 %  15
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran
Bölüm 1 Adnan Algül , Wasım Armanazi El-i̇bane An Usuli̇'d-di̇yane De Bazi Kelami Problemleri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Fatma Pınar Medya Ve Di̇n Lokman Cerrah Arapçanın Önemi̇ Ve Nahi̇v İlmi̇ni̇n Rolü Mustafa Keski̇n İbnü'l-vezi̇r Ve Sahi̇h Hadi̇s Tanımına Eleşti̇ri̇si̇ Kadir Demi̇rci̇
11.69 TL. 13.75 TL.
 %  30
Neyname - Mevlana
Mevlânâ'nın birçok öğüdü vardır ama bunların en aşında aşk ve samimiyet gelir. Yani gerek insanlara gerekse Allah'a karşı bir öyle bir böyle olmadan içten duygularla sevgi beslemek gerektiğini öğütler. Gönül insanı olmak gerektiğini vurgular. Çünkü Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi kalp Allah'ın evidir. Orası kırılıp ökülmez, yakılıp yıkılmaz; hülasa kalp taşıyan kimseye kötülük edilmez. Çünkü olgun kimsenin kalbine yönelik yaptığın her şey tıpkı Kabe'ye karşı yapmışsın gibidir. Bu yüzden insanlara
6.48 TL. 9.26 TL.
 %  30
Ey İman Edenler Akıl Etmez Misiniz?
İnsan; kainatı temsilen Rabbimizin yeryüzündeki halifesi.İnsan dağların, semavatın, arzın yüklenmekten kaçındığı 'emanetin' sahibi. İnsan olumlu noktada melekleri geride bırakan, bırakabilen olumsuz alanda da şeytanları geçen, geride bırakan derin bir muamma. İnsanın dünyaya kainatın yaratıcısı tarafından halife ve muhatap olarak gönderilme sebebi ve hikmeti: İyi insan, kamil insan, olgun insan, aslına, yaratıcısına mükemmel ayine olması.İnsan Yüce Yaratıcı tarafından Hz. Adem'e bütün isimlerin öğretilmesi
9.72 TL. 13.89 TL.
 %  30
'Tekbir'in Nizamı - Başyücelik Notları -
Fikir zırıltıları, fıkıh cambazlıkları, şehir dedikoduları ve motor gürültüleri arasında kaybedilmeye çalışılan hakikat;Başyücelik ideali... Bayraklaşması gereken!İradesi alınmış bir inanmışlığın külleri altında tarihe gömülmeye çalışılan hakikat;Başyücelik ideali!Sümsük, korkak, kaba gevezeliklerin ve cahil cesaretlerinin aymazlıkları arasında boğulmaya çalışılan büyük ideal;Başyücelik ideali!Sırf, O var diye akmamış gözyaşı, dökülmemiş ter kalmaması gereken üstün Müslümanlık-İnsanlık ideali;Başyücelik hak
9.72 TL. 13.89 TL.
 %  30
Hallac-ı Mansur Darağacı ve Metanet
Müjde ki, kızıllık vakti geldi, heyecan ve sakinlik geldiDilberine gönül bağla, uzak yoldan geldiZindan karanlığı kalmadı, hicran zahmeti kalmadıKavuşma zamanı geldi huzurda bulunma vakti geldiElini kılıca at, bu başım senindirÇabuk vur ateşim tur alevine döndü. Bu eser, Hallac'ın eserleri ve herkesten daha fazla çaba göstermiş olan Louis Massignon gibi  araştırmacıların dikkat, titizlik ve ince değerlendirmelerine göre şekillenmiştir. Kuşkusuz hikaye yazımının doğası gereği, yazarın çıkarım ve edinimleri d
21 TL. 30 TL.
 %  30
Şii Kıyamları Hucr b. Adi Kıyamı (h.51) ve Tevvabun Kıyamı (h.65)
Şia, kıyamlarla özetlenebilecek nitelikte bir tarihe sahiptir. Bu kıyamlar hicri 51 yılından 260 yılına kadar imamet ile doğrudan bağlantılı bir şekilde devam etmiştir. Ancak bu tarihten sonra imamet ile olan bağı doğrudan sağlama imkânından yoksun olsalar da imametten aldıkları mirasla kendi mekteplerinin devamlılığını ve rengini kandan alan çehresini muhafaza edebilmişlerdir. Bu hareketlerin ve kıyamların ortaya çıkmalarına yol açan koşulları, şartları, sebepleri ve sahip oldukları hedefleri araştırmak, i
9.1 TL. 13 TL.
 %  30
A'dan Z'ye Kerbela Ansiklopedisi
Kerbela hadisesi sıradan bir hadise, bu hadisede yaşananlar sıradan şeyler değildi. Aradan on dört asır geçmiş olmasına rağmen halen aynı güncelliğini korumakta ve milyonlarca insan aynı olayları gözyaşlarıyla yad etmektedir. Ülkeleri için özgürlük hareketi başlatan ve başarıya ulaşan birçok öncü kişilik, Hz. Hüseyin'i ve yarenlerini kendilerine örnek aldığını ve onun öğretilerinin hareketlerine ilham kaynağı olduğunu dile getirmiştir. Dinin ayakta kalması, insanî değerlerin kaybolmaması ve maneviyattan yok
35 TL. 50 TL.
 %  30
İslam'da Kadın ve Onun Hukuki Sistemi
Çağımızın şartları pek çok meselenin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmakta ve geçmişte yapılan değerlendirmelerle yetinilmemesi gerektiğini göstermektedir. Ailevi vazife ve haklar da bu meselelerden biri durumundadır. Bilindiği üzere eski felsefeciler ailevî hayat felsefesini pratik bilimden bağımsız başlı başına bir bilim dalı olarak kabul ediyorlardı. İnsan hayatının bu bölümünün kendine has mantık ve ölçüleri olduğuna inanıyorlardı. Eflatun Cumhuriyet adlı eserinde, Aristo Siyaset'inde ve Ebu Ali
22.4 TL. 32 TL.
 %  30
Hz. Müslüm b. Akil Sabahın Elçisi
Müslim b. Akil (a.s.) İslam tarihinin tanınmış şahsiyetlerinden biriydi. Şanlı Aşura kıyamında önemli ve kilit bir rol üstlenmişti. O, İmam Hüseyin (a.s.) tarafından, Kufe'yi Hüseynî devrimin merkezi haline getirmekle görevlendirilmişti. Tarihin ebediyen unutmayacağı bir şey varsa, o da Kufelilerin İmam Hüseyin (a.s.) ve elçisi Müslim'e olan ihanetidir. O günden sonra Kufelinin vefası yoktur. sözü, dillerden düşmemiştir. Bu eser, Müslim b. Akil'in (a.s.) yaşamını tahlil etmektedir. Bu alanda göze çarpan eks
12.6 TL. 18 TL.
 %  25
Sünnetin İslam'daki Yeri
Muasır Muhammed Gazâlî'nin deyişiyle Hz. Muhammed'in (sas.) sosyal, sivil ve askerî sahalarda, bütün bunlardan önce itikat ve ibadet esaslarını uygulamadaki sünneti, ebedî risaletin ayrılmayan bir parçasıdır. Çünkü nasıl su bilinen iki elementten oluşuyorsa İslam da Kitap ve Sünnet'ten oluşmaktadır. Yine Yûsuf Karadâvî'nin ifadesiyle Sünnet, Kur'an'ın yaşanmış bir tefsiri, İslam'ın ise pratik ve örnek bir tatbikidir. Öyle ki Nebi (sas.) tefsir olunmuş bir Kur'an ve yaşayan İslam idi. Elinizdeki kitap, sünne
11.25 TL. 15 TL.
 %  30
Ziyaret-i Erbain
Mü'minin, alameti beştir: Her gün elli bir rekat namaz kılmak. Erbain ziyareti yapmak. Sağ elin parmağına yüzük takmak. Secdede alnı toprağa koymak.  'Bismillahirrahmanirrahim'i yüksek sesle söylemek.  İmam Hasan Askeri (a.s.)
49 TL. 70 TL.
 %  30
Şiilik Araştırmaları 1
Elinizdeki eser Şiilik çerçevesindeki problematik konular hakkında yayımlanmış makale ve söyleşilerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Çevirilerini yapmış olduğumuz makalelerde yer alan konular; Gadir-i Hum, Sekaleyn Hadisi, Mehdeviyet, Aşüra, Kur'an-ı Kerim'in tahrifine inanma ithamı vs. gibi Şia açısından temel önemdeki meselelerin etrafında öbekleşmektedir.Kitabın son sayfasına kadar gelebilecek önyargısız bir okuyucunun en azından Şia'nın iddialarının hiç de delilsiz olmadığına dair genel bir izl
31.5 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
Kitap Koala Neler Yapıyor?

Alışverişleriniz sayesinde tam 31 canın tedavisini üstlendiğimizi 50’nin üzerinde okula 50.000 TL’nin üzerinde kitap gönderdiğimizi biliyor musunuz?