Sonucu Daralt
Kategori
(x)Araştırma - İnceleme
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 617 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Dede Korkut Hikayelerinin Felsefi Analizi; Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak
İnsanın temel hedefi ve yaratılış gayesi hakikati kavramaktır. Geçmişten günümüze kadar tüm insanlık için hakikat birdir fakat onun farklı zaman ve mekânlarda, farklı dil ve kültürlerde sunumları başkadır. Biz de bu nedenle çalışmamızda hakikatin farklı sunumlarına yer verdik. Bu sunumları araştırırken birçok farklı zamanda, coğrafyada ve kültürde yolculuk yaptık. Burada temel hedefimiz bir ayağımız tüm dünyada dolaşırken diğer ayağımızı Anadolu'dan ayırmamaktı. İnsanlık tarihine bakıldığında bu f
13.5 TL. 18 TL.
 %  25
John Hick'in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise - ön kapak John Hick'in Din Felsefesin
Kötülük problemi din felsefesinin çokça tartışılan meselelerinden biridir. Teizm ve ateizm karşıtlığının odağındaki en önemli tartışma konusu şüphesiz ki, kötülüğün yarattığı mantıksal, tecrübi ve varoluşsal sorunlar ve onlara cevap olarak ileri sürülen savunmalar ve teodiseler olmuştur. Kötülük sorunu felsefeci ve ilahiyatçılar için entelektüel düzlemde yanıtlanmayı beklerken, bir mümin de tecrübe edildiğinde inancı için kriz oluşturan kötülük problemini, bireysel inanç dünyalarında anlam
19.5 TL. 26 TL.
 %  25
Felsefe Yazıları
Yazıların hemen hemen hepsinde ortak sorun olarak ortaya konan, her seferinde, nasıl geçmiş bir düşünürü yeniden bugüne getirebiliriz sorusu yatmaktadır. Eski düşünürlerin bugünkü düşünce dünyasına katkılarını ele almaktadır. Genelde, onların yapmış olduğu yaklaşımları bu yazılar tekrar etmektedir. Ama bu tekrar hareketi, yeniden kendi şartlarının tekilliği içinde bir düşünürü, bugün bizim tekilliğimizde, yeniden düşünmenin gerekli olup olmadığı sorusu üzerine sürüklenip bu konu etrafında dönmektedir. Ama b
15 TL. 20 TL.
 %  10
İnsan Hakları Felsefesi
Yaşadığımız dünyada insan hakları söylemleri bir taraftan yükselirken, diğer taraftan da insan hakları ihlallerinin hız kesmeden devam ettiği dikkat çekmektedir. Bu ikilemin yanında insan haklarının anlamının ne olduğu ile ilgili ciddi derecede bir bilgi kirliliği ve kavram kargaşasının yaşandığı anlaşılmaktadır. Böylesi karışıklıklar insan haklarının Batı'nın icadı ve kendisinden korkulan bir anlayış olarak algılanmasına neden olabilmektedir. Elinizdeki kitapta söz konusu sorunlar felsefi bağlamda analiz
23.4 TL. 26 TL.
 %  25
İlimlerin Anahtarları Mefatihu'l-Ulum
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Yûsuf el-Kâtib el-Hârezmî'nin (ö. 387/997) İslam düşünce tarihinin önde gelen alimlerinden olup Mefâtihu'l-Ulûm adlı eserinde lisan ilimlerinden, mezhepler ve dinler tarihine, fıkıh ve kelamdan ve felsefeye kadar geniş bir sahada ilmi değerlendirmelerde bulunmuştur. Hârezmi, Mefâtihu'l-Ulûm adlı eserin yazılış gerekçesini kendi ifadeleriyle şu şekilde açıklar: Bu ıstılahları bilmeye en çok ihtiyaç duyan kişi, dil ilminin fazileti elde etmek için bir araç olduğunu anlayan
27 TL. 36 TL.
 %  10
Bedenimizin İşgalcileri; Dinlerin Bağımlılığa Bakışı
Bağımlılık, çeşitliliği ve buna bağlı olarak da artan oranları ile her yaştan insanı tehdit etmeye devam eden bir olgudur. İstatistikler, alınan önleyici tedbirlere ve atılan adımlara karşın bağımlılık konusunda durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini göstermektedir. Yaşanan artışa bağlı olarak, dünya genelinde ve özelde ülkemizde bağımlılık sorununa çözüm arayışlarının da o denli arttığı ve yoğunlaştığı görülmektedir. Bağımlılıkla mücadele deyince akıllara ilk planda tıbbi, klinik ve adli yaklaşımlar v
35 TL. 38.89 TL.
 %  28
Candide; François Marie Arouet/ Voltaire
Voltaire'in başyapıtı kabul edilen Candide, saf ve iyi niyetli bir delikanlının başından geçenleri anlatır. Esas kahramanın yanı sıra, sürekli biçimde öyküye giriş çıkış yapan, çeşitli vesilelerle yolları kesişen ya da ayrılan diğer kahramanlar ve yan karakterlerle olay örgüsü karmaşıklaşır, hacim kazanır. Çünkü herkesin ayrı bir öyküsü vardır. Böylece Vestfalya'da tek başına başlayan macera, 7-8 kişilik bir grupla İstanbul'da nihayete erer. Aslında Leibniz düşüncesine karşı yazılmış bu sarkastik ve felse
11.52 TL. 16 TL.
 %  10
Duygu Felsefesi
Felsefede duygulu bir varlık olarak insanı açıklama çabaları oldukça tartışmalıdır. Zira insanın akıllı bir varlık olduğu düşüncesi her zaman önemsenmiş duyguları pek dikkate alınmamıştır. Akıl ve duygu aynı insanın iki farklı boyutu olmasına rağmen aralarındaki ilişki çoklukla bir zıtlık ilişkisi olarak değerlendirilmiştir. Oysa insan aklı da duyguları da inkâr edilemeyen bir varlıktır. Amacı ilkçağdan günümüze felsefe tarihindeki filozofların dikkat çeken duygu görüşlerinden hareketle konuyu değerlendirm
14.4 TL. 16 TL.
 %  35
Enkheiridion (Ciltli)
Epiktetos (yaklaşık olarak MS 50-125/130): Roma İmparatorluğu döneminin en önemli ve en meşhur filozoflarındandır. Muhtemelen çocukken Roma'ya gelmiş, kendisi de bir zamanlar köle olan özgür Epaphroditus'un kölesi olmuştur. Epiktetos dönemin en büyük Stoacı öğretmeni Musonius Rufus'un derslerine katılmış, düşüncelerinin peşinden gitmiştir. Kölelikten azat edildikten sonra, İmparator Domitianus döneminde filozofların sürgün edilmesi kararı üzerine Roma'dan ayrılmış, Kuzey Yunanistan'daki Nicopolis'te okulunu
22.75 TL. 35 TL.
 %  35
Enkheiridion; Epiktetos
Epiktetos (yaklaşık olarak MS 50-125/130): Roma İmparatorluğu döneminin en önemli ve en meşhur filozoflarındandır. Muhtemelen çocukken Roma'ya gelmiş, kendisi de bir zamanlar köle olan özgür Epaphroditus'un kölesi olmuştur. Epiktetos dönemin en büyük Stoacı öğretmeni Musonius Rufus'un derslerine katılmış, düşüncelerinin peşinden gitmiştir. Kölelikten azat edildikten sonra, İmparator Domitianus döneminde filozofların sürgün edilmesi kararı üzerine Roma'dan ayrılmış, Kuzey Yunanistan'daki Nicopolis'te okulunu
9.1 TL. 14 TL.
 %  10
Yanılgılar ve Tanrı
Bu kitap, çağımızın en ünlü ateisti Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı isimli kitabına bir yanıttır. Ateistler ve teistler ezeli rekabet içindeki iki takımın taraftarı gibiler! Tanrı'nın varlığı üzerine yapılan her tartışma bir derbi maçı gibi geçiyor; kavga, gürültü, hakaret, küfür... İki tarafın da amacı, ne olursa olsun maçı kazanmak! Oysa bu çok saçma! Burada kazanmanın bir önemi yok ki, önemli olan gerçeğe ulaşmak! Tanrı var mı, yok mu? Üçüncü seçeneği olmayan bir soru bu! Üstelik yanlış seçeneği iş
12.6 TL. 14 TL.
 %  30
Sayılarla Seks Cinsel Davranışların İstatistiği
Cinsel davranışlar hakkında bilgi sahibi olmak istememiz için birçok sebep vardır. Cinsellik yaşadığımız toplumları şekillendirir: Nüfus değişimlerini araştıran nüfus bilimcileri; cinsel aktivite, doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı ve kürtaj oranlarını kullanarak hangi bireylerde ne kadar yeni doğumun olacağını tahmin etmeye çalışır. Cinsel aktivite nüfusun cinsiyet dağılımını da şekillendirir. Doktorlar ve sağlık araştırmacıları, hastalıkların bulaşma olasılıklarını araştırmak ve şanssız kişilere yöneli
21.39 TL. 30.56 TL.
 %  30
Güneş Ülkesi
Ütopyacı düşüncenin en eski örneklerinde, insanı evrensel bir mutluluk içinde gören ve büyük dinlerin cennet tasarımlarına yansımış olan Altın Çağ özlemi yatar. Hesiodos'un dizelerinde bu çağ, insanların meşakkatlerden, acılardan, kötü yaşlılıktan uzak yaşadıkları bir çağdır, dev bir masal ülkesini andırır. Toprağın yılda iki kez ürün verdiği, Platon'un ada-ülkesi Atlantis, merkezden dışa doğru üç sıra kanalla ve en dışta yüksek bir duvarla dış dünyaya kapanmıştır. Bu ülkenin insanları öteki insanlardan far
8.43 TL. 12.04 TL.
 %  25
Evrim Seti (1 Oyun 1 Kitap)
Hazırlayan: Çağrı Mert Bakırcı - Ashlee Taylor Çizer: Serhat Filiz Bilimsel Gerçeklere Dayanarak Hazırlanmış Masa Üstü Oyunu DARWIN'İN HAYALETLERİ İlk Evrimcilerin İzinde Rebecca Stott Çeviren: Alev Elçin Cankur 1859 yılının Noel'i. Türlerin Kökeni yayımlanalı henüz bir ay olmuşken, Darwin sarsıcı bir mektup alır. Kendisini dinsizlikle suçlayan, öfke ve eleştiri dolu mektuplar evine neredeyse her gün gelmektedir ama bu mektup farklıdır. Darwin'i, kendisine atfedilen bir kuramı ondan çok önce ke
66 TL. 88 TL.
 %  10
Hakikat Bilgisi Bilinmesi Gereken Gerçekler
Ben kimim? Nereden gelip, nereye gidiyorum? Yaşamımın amacı nedir? Tanrı var mıdır? Melek, Şeytan ve cinler var mıdır? Ölüm sonrası durum nedir? Gelecekte neler olacak? Dünyanın sonu nasıl olacak? Kurtulmak nedir ne nasıl kurtulabiliriz? Bu ve buna benzer sorular herkes tarafından sorulmakta ve güvenilir bir yanıt aranmaktadır. İşte bu kitapta, herkes tarafından sorulan bu sorulara Tanrı'nın sözü Kutsal Kitap'ın getirdiği yanıtlar sunulmaktadır. Bu kitabı mutlaka okuyunuz.
10.8 TL. 12 TL.
 %  15
Drei Abhandlungen Zur Sexualtheorie
Die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie stehen gemeinsam mit der von Freuds psychoanalytischer Weltdeutung. Freud war Doktor der Medizin und betrachtete seine Überlegungen als exakte Wissenschaft, wenn auch im Bewusstsein, dass die genaue chemische Funktionsweise der psychischen Vorgänge noch der Klärung bedurfte. Entgegen seiner Hoffnung hat sich aus der Psychoanalyse jedoch keine Schlüsseldisziplin der Humanwissenschaften entwickelt. Vielmehr ist sie im Großen und Ganzen geblieben, was sie bereits zur Zei
11.9 TL. 14 TL.
 %  40
Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir; 2000 Yıllık Huzurlu Yaşama Rehberi
Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz. Frigyalı bir köle olarak doğduğu hayatı, stoacı bir filozof olarak tamamlayan Epiktetos'un sadelik, akıl, güven, seçme özgürlüğü, an'ı yaşama ve huzur üzerine inşa ettiği basit ama köklü felsefesi, günümüz insanının anlam arayışına iki bin yıl öncesinden ışık tutmaya devam ediyor hâlâ....
9 TL. 15 TL.
 %  30
Aklın Alfabesi
Moleküler akışın içinde, her şeyin bittiği sanılan yerde, bütün derinliği ve erişilmezliğiyle birlikte her şey yeniden başlar... Daha nice dinamikler, nice erişilmezlikler var moleküler akışın yörüngesinde, boşluğu ve anlamsızlığı aşmış- yeni bir yaşama yolu bulmuş, bilinçli insanın beynini ışıkla işleyip ışıkla besleyecek?.. Bilinçsizleri zararlı olan şeyler çeker, bilinci işleyenleri ise, yaşamın uyarıcısı olan ışık çeker, aşk çeker... Her şeye, bilime ve matematiğe köken olan bir yaşam; yalın varoluşumuz
22.4 TL. 32 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 617 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitap Koala Neler Yapıyor?

Alışverişleriniz sayesinde tam 31 canın tedavisini üstlendiğimizi 50’nin üzerinde okula 50.000 TL’nin üzerinde kitap gönderdiğimizi biliyor musunuz?