Sonucu Daralt
Kategori
(x)Etik - Ahlak
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5
 %  20
Ahlakın Soykütüğü - Bir Polemik
Nietzschenin, eski arkadaşı Paul Réenin ahlakın kökeniyle ilgili kitabına (The Origin of the Moral Sensations) yanıt olarak kaleme aldığı üç denemeden oluşan bu kitap, yazarın en uzun soluklu ve iç tutarlılığa sahip çalışmalarından biridir. Kitabı oluşturan denemelerin üçü de İyinin ve Kötünün Ötesindede dile getirilen Hıristiyan ahlakı eleştirisini daha ileriye taşımaktadır. İyi, kötü ve fena gibi sözcüklerin dilbilimsel analiziyle başlayan birinci denemede Nietzsche, efendi ahlakı ve köle ahlakı dediği
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  20
Tanrı, Ölüm ve Zaman
Yirminci yüzyıl felsefesi üzerinde derin ve kalıcı izler bırakmış bir filozofun, Emmanuel Levinas'ın 1975-1976 akademik yılında, Sorbonne Üniversitesi'nde verdiği derslerin bir dökümü elinizdeki metinler. Ölüm ve zaman kavramları Levinas'ın neredeyse tüm yapıtını kat eden iki kavramdır. Bununla birlikte, Tanrı'yı ve Varlık'ı zaman zaman iç içe geçen, zaman zaman da birinin diğerini gölgelediği bir karşılıklılık ilişkisi içinde ele alır. Esas olarak Tanrı düşüncesi etrafında biçimlenen idrakı metafizik vurgu
12.8 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  30
Ahlak
İnançların değerlen öğretişlerinde belirgindir. Eğer bir inancı yaşıyorsak ya da herhangi bir inancı araştırıyorsak o inancın inanılanla inanan arasındaki öğretisini, cinsellikten çevre sorunlarına kadar farklı farklı konulara bakış açısını, öğretilerinin insana ve insan yaşamına getirdiklerini iyice öğrenip anlamamız gerekir. Ahlak, dinin temelinde çok önemli bir temel taşıdır. Ahlak, adeta inancın dışa yansıyan renklerinden biridir. Bu kitap, Hıristiyan inancının ahlak anlayışını sizlere sunmaktadır. Kula
19.25 TL. 27.5 TL.
Tükendi
 %  30
Ahlak (Ciltli)
23.8 TL. 34 TL.
Tükendi
 %  18
Ahlak
Aydınlanma döneminin büyük düşünürlerinden biri olan David Humeun önce 1740 yılında kaleme aldığı A Treatise of Human Nature (İnsan Tabiatı Üzerine Bir İnceleme) adlı eserinde yer verip daha sonra geliştirerek tekrar yayınladığı An Enquiry Concerning of Principles of Morals [Ahlâk İlkeleri Üzerine Araştırma] adlı eseri Ahlâk adıyla Türkçede ilk kez yayınlanıyor. Yazarın en önemli eserleri arasında gösterilen çalışmanın ahlâk meselesine ilgi duan okuyucularımız için kuşatıcı ve tatminkâr bir inceleme olaca
12.3 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  30
J. S. Mill'de Faydalı Etik
Günümüzde oldukça çok sayıda etik öğretisi vardır. Bunlar insana haklı ve iyi yaşam sürmenin yollarını gösterirler. Yasaları insanların daha mutlu olmaları için onları kendi normları etrafında toparlayıp, onların güzel bir yaşamın yollarını göstermektir. İslam ve Hıristiyanlık gibi dine dayanan bazı etik öğretilerin dışında, başka ahlak öğretileri vardır ki bunlar bilime dayanırlar. Bu öğretiler yasalarını din vasıtasıyla değil bilim yoluyla belirlemeye çalışırlar. Örneğin: Utilitaristik Etik bu kategoriye
4.2 TL. 6 TL.
Tükendi
 %  20
Simgeler Kitabı
Andrea Alciatus (1492-1550) Hellenistik Rönesans´ın ana merkezlerinden Milano´da dönemin en iyi okullarında klasik edebiyatın canlı dünyasına nüfuz ederek yetişir. Hukuk alanına duyduğu büyük ilgi Pavia´ya giderek Jason Maynus´un derslerine katılmasına neden olur ve daha o yıllarda Roma Hukukunu sade ve duru bir dille yorumlayarak klasik toplumun temelinde yatan evrensel ilkeleri yeniden bulup çıkarmayı kendisine amaç edinir. 1518 yılında Fransa´ya gider ve Avignon´daki üniversitede iki yıl ders verme hakkı
40 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  15
Etik
Frankena, Etikte ahlak felsefesinin temel problemlerini ve bu problemlerin çözümü için dile getirilmiş görüşleri sunuyor. Bu sunumu yaparken aynı zamanda bunlara ilişkin kendi yaklaşımını ortaya koyuyor ve okuyucuya da bir tartışma zemini hazırlıyor. Kitabın bir diğer özelliği ise ahlak felsefesinin çeşitli yaklaşımlarını kendi dizgeleri içinde ayrı ayrı tanıtmak yerine, bu yaklaşımları ahlak felsefesinin problemlerine yönelik çözümlere göre tanıtmayı tercih etmesi. Benci ve ödevci teoriler, yaratıcılık,
21.25 TL. 25 TL.
Tükendi
 %  25
Ahlak ve Ötesi
Paul Tillich, bu kitabında din ve ahlâk arasındaki ilişkiyi açıklarken din kaynaklı bir ahlâk sistemi ile dinden bağımsız ve seküler bir ahlâk anlayışını uzlaştırmaya çalışmakta. Ahlâkî buyruğun temel özelliğinin, koşulsuzluk olduğunu ileri süren düşünür, buyruğu insan vicdanına bağladığı için seküler etiği savunanlarla birleşmekle birlikte, insan vicdanını Tanrı nın sessiz sesi olarak nitelendirmekle de teolojik etiğe yaklaşmaktadır. Bu tutumuyla Tillich, seküler ve teolojik etik arasındaki zıtlaşmayı orta
7.5 TL. 10 TL.
Tükendi
 %  10
Etik ve Meslek Etikleri
Son yıllarda meslek etiklerinden daha sık söz edilmeye başlandı. Çeşitli mesleklerde karşılaşılan etik sorunların gittikçe daha fazla farkına varılmasıyla birlikte meslek etiklerinin sayısı da arttı. Etik sorunları aşmak için her meslek kendi meslek ilkelerini geliştirmeye girişti. Sonuçta neredeyse meslek sayısı kadar etik ortaya çıktı. Bu durum akla şu soruları getirmekte: Bir mesleğin yapılması sırasında karşılaşılan etik sorunlar, günlük yaşamda karşılaşılan etik sorunlardan farklı mıdır?, Yoksa farklı
21.6 TL. 24 TL.
Tükendi
 %  23
Ahlakın Temelleri
Hazlitt, etik için ahlakî ve iktisadî değerler arasındaki parelellikleri ortaya koyarak akılcı bir temel bulmaya çok yatkın birisidir... (O) hukuku, ahlâk ve geleneklerin birleşik bir teorisini ortaya koymaktadır. Chicago Tribune Ahlâk (veya etik) bir emirler manzumesi değildir, yasaklar manzumesi asla değildir. Toplum ya da birey dayatmayla ahlâklı olmaz, olamaz. Sadece itaati öngören töre, gelenekler, alışkanlıklar ve ideolojik öğretiler de ahlâk olamaz. Fizikî veya manevi baskı altında olan birinden a
23.1 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  20
Bölünmüş Benlik
Anti-psikiyatri akımının öncüsü R. D. Laing´in bu kitabında, ailenin (ve toplumun) ve otoriter, damgalayıcı, fazlasıyla tıbbî psikiyatrinin dayattığı ve yeniden ürettiği insan trajedisine varoluşsal fenomenolojik çerçeveden bakılması önerilmektedir. Sağduyululuk ve deliliğin göreceli kavramlar olduğunu savunan yazar (özellikle Sartre, Heidegger, Kierkegaarda da göndermeler yaparak), bir varoluş terörü yaşayan bu insanların anlaşılabileceklerini göstermektedir. Uygunluk, itaat, rekabet ve normal olmanın kura
4.8 TL. 6 TL.
Tükendi
 %  10
Yaşlanmak Güzeldir
Bestami Çiftçinin kaleme aldığı bu kitap, ruhsal-düşünsel bir anti-aging önermelerinden oluşuyor. Aynı zamanda kitap, Yaşlanma Korkusu (Gerascophobia) çeken her yaştan insana bu korkusunu yenme terapisi uyguluyor. Gerçekten de yaşlanmak korkutur mu insanı? Yaşlanmanın kendisi mi, yoksa yaşlılıkla yaklaşılan ölüm korkusu mudur (Thanatophobia) bizi korkutan? Söz konusu korkuları yaşayan insanlara rehber olmak üzere Bestami Çiftçinin kaleme aldığı bu kitap, yaşlanmaya dair tüm sorularınıza ve sorunlarımıza cev
6.3 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  10
Fuzuli'nin Poetikası
Divan şiirinin asırları süren gelişiminde sıra dağlar gibi uzanan şairler silsilesi içinde zirve isimlerden biri de Fuzulidir. Birçok hususiyetleri bakımından klasik Türk Edebiyatının en güçlü, en orijinal şairlerinden biri durumundaki Fuzuli edebiyat, sanat ve şiir felsefesi bakımından da oldukça gelişmiş bir dikkate ve hassasiyete sahiptir. Fuzuli şiirin kaynağı, mahiyeti, önemi, faydası, şiir ilim İlişkisi, şaire etki eden objektif unsurlar v.b. birçok hususa divanlarının mukaddimelerinde doğrudan doğruy
6.75 TL. 7.5 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5