Sonucu Daralt
Kategori
(x)Etik - Ahlak
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  20
Duygu ve Etik
İnsan hayatının önemli bir kısmını oluşturan ahlâk ve onun temelleri hakkındaki felsefi düşünüş insanlık tarihi kadar eskidir. Felsefedeki ahlâk teorileri insan ilişkilerinin düzenlenmesinde etkili olan ahlâkı değişik açılardan değerlendirmektedir. İnsanların birbirlerinin davranışlarına yönelik olarak oluşturduğu ahlâk yargıları ahlâk ilkelerinin uygulanması ve yaygınlaşmasındaki en etkili araç olmaktadır. Ahlâk yargılarının sahip olduğu duygusal etkiyi çözümlemeye çalışan bir eğilim olan duygucu etik teor
17.6 TL. 22 TL.
 %  10
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
Pratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant'ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve Eleştiriden önce yayınlanan Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesinde Kant, günlük yaşamda eylemde bulunurken, kendimizle ilişkimizde temelini bulan ahlâklılığın olanağının koşullarını serimliyor. Kant'a göre ahlâklılık, başkalarıyla ilişkilerimizde istediklerimizin her türlü kişisel çıkardan bağımsız olmasında bulunur. Ancak kendimizi ve başkalarını böyle çıkarlar için araç olarak değil, amaç olarak görerek eylemde b
27 TL. 30 TL.
 %  20
Machiavelli ve Siyasal Etik
Machiavellinin siyasal düşüncelerini anlamak için onun içinde yaşadığı dünyanın nasıl bir yer olduğunu hayal etmemiz, onun hangi psiko-sosyal koşullarda yaşam sürdüğünü bilmemiz gerekmektedir. Macviavelli, biricik dürtüsü hükmetme tutkusu olan bir hükümdarın, egemenliğini kurup sürdürmek için ne gibi araçlar kullanması gerektiğini de ayrıntılı bir şekilde dile getirmiştir. Ama bunu hangi amaçla yaptığı konusunda güvenle konuşmamız çok zordur. O, belki de özgür bir kitlenin mutluluğunu saltık bir şekilde, te
13.6 TL. 17 TL.
 %  25
Ahlaksızlık Üzerine; Kendimle Konuşmalar 1
Bugün seninle bu toplumda çokça gereksinimimiz olan bir şey üzerine, terbiye üzerine konuşalım istiyorum. İki kavramı, Afşar Timuçin bu kitabında iki kavramı; ahlak kavramıyla terbiye kavramını irdeliyor. Ahlakta insan kendini ve başkasını bir değer varlığı olarak görür ve bilinçli bir biçimde ona göre davranır. Başkasına zarar vermeyen, başkasını eşyaya indirgemeye yönelik olmayan, başkasını hiçe saymayan her davranış ahlaklı davranıştır. Terbiye başkasını değerler çerçevesinde zorlamayan ya da rahatsız e
27.75 TL. 37 TL.
 %  10
İnancım Neden İbarettir?
Lev Tolstoy 122 yıl sonra Türkçede ilk kez yayımlanan bu eserinde, Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz diyen Mesih İsanın, Hıristiyanların bilmedikleri ya da bilmek istemedikleri ve riayet etmedikleri beş buyruğunu inceliyor. İsa, kötüye karşı direnmeyin diyor; mahkemelerin amacı kötüye karşı direnmektir. İsa, kötülüğe karşı iyilik yapılmasını istiyor; mahkemeler ise kötülüğe kötülükle karşılık veriyorlar. İsa, iyilerle kötüler arasında ayrım yapmayın diyor; mahkemelerin yaptığı yegâne iş b
19.44 TL. 21.6 TL.
 %  25
Ahlâk ve Ötesi
Değer biçenden bağımsız mutlak değerler varsa, bunların mutlaklıklarının kaynağı nedir? Bunlar nasıl keşfedilecek, gerçeklikle nasıl ilişkilendirilecek ve onların ontolojik statüleri ne olacaktır? Bu sorular doğal olarak, değer teorisinin kaçınmaya çalıştığı bir duruma, bir varlık doktrinine, bir ontolojiye işaret eder. Çünkü değerler, sadece hakikate kök saldığı zaman, gerçeklikleri vardır. Onların geçerlilikleri ontolojik temellerinin bir ifadesidir. Doğrusu Varlık, değeri önceler, ancak değer varlığı tam
12 TL. 16 TL.
Özet: Profesyonel anlamda etik, çalışanların toplumsal kurallar yanında, mensup oldukları mesleğin gerektirdiği kurallara da uyma zorunluluğunu anlatır. Bu yönüyle bakıldığında etik kavramının, daha ziyade özel gruplar için geliştirilmiş belirli davranış kural ve normları (basın, akademik etik kuralları gibi) kapsadığı görülür ve buna bağlı olarak da etik kavramının evrenselliği tartışmaya açık hale gelir. Bilindiği gibi, evrensellik prensibi, varılan yargılarda tutarlı olmayı; yani, bir kişi için doğru ol
13.89 TL.
 %  25
Sözler ve Gerçekler; Düşünce Atlası
Yanılgılara çoğu kere ufak bir kıvılcım sebep olur. Her ne kadar sözün küçüğü büyüğü olmasa da, kısa ve özlü, aforizma niteliğindeki sözler, bazen sayfalar boyunca anlatılanı özetleyiverir. Aklınızı bileyler, duygularınızı tetikler. Ve hatta, bazen hayatınızı yeniden değerlendirmenize sebep olur. Şener Akalın, işte böylesi sözleri, özdeyişleri, aforizmaları, atasözlerini, karıncalara mahsus bir sabırla derlenmiş. İçeriklerini gözeterek de belli başlıklar altında toplamış. Elinizden bırakamayacaksınız...
7.5 TL. 10 TL.
 %  20
Etik Sorunsallar ve Eğitim
Özgürlüğe mahkum olan insan bütün evrenin yükünü omuzlarında taşır; o, evrenden ve kendinden sorumludur (J. P. Sartre). Uygarlığın doğasında bulunan savaş ve şiddetle mücadele etmenin yolu bu sorumluluk bilincinden geçmektedir. Çalışmada yer alan makalelerdeki ortak noktayı insanın onuru, etik değerleri, etik sorunsalları ve bunlara getirilmeye çalışılan genellikle eğitim olgusuyla bezenmiş çözümler olarak belirlemek mümkün. Yazılar iki gruba ayrıldığında ilk gruptakiler; değişik zamanlarda sempozyu
23.92 TL. 29.9 TL.
 %  12
İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası
Dış kalıp ve göstergeler ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar onları yürütecek veya uygulayacak canlı ve aktif bir unsurla birleştirilmedikçe fazla bir anlam ifade etmezler. Derinde olup bitenler o cihetle dış göstergelerden belki daha önemli sayılabilir. Kitap işte bu derindeki kaynaşmaların fikir ve sanat tarihi boyu akisleri ile genel bir tablosunu çizmeye çalışıyor.
23.76 TL. 27 TL.
 %  25
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki geçiş devri içinde yaşamış, öğretisinin önemli bir kısmını savaşlar ve binbir mahrumiyetle dolu olan içinde tamamlamıştır. Bu geçiş döneminde, yeniden şekilleneceği anlaşılan TÜRK toplumunun yapısını araştırıken, yeni bir ahlak felsefesinin temelini atmanın gerektiği derhal sezinlenmiş; millet anlayışı, vazife, dil, tarih, yaşam şekli vb. gibi kıymet hükümlerini yeniden tarif etmek ve açıklamak lüzumunu hissetmiştir.
9.38 TL. 12.5 TL.
 %  10
Ahlak Felsefesi
İyi ve Kötünün/doğru ve yanlışın savaşı Mutluluk açısından insan ile hayvan arasında bir fark var mıdır ? İnsanın mutluluğu hak etmesi kavramı nedir ? Ahlaki davranışta önemli olan niyet midir sonuç mu ? Aşkın ahlakı var mıdır ? Özgürlüğü koruyabilme amacıyla özgürlük ortadan kaldırılabilir mi ? Kapitalist düşünce doğrultusunda ne gibi 'ahlaki kötülükler' söz konusu olabilir ? Ahlaki Kötülükler engellenebilir mi ? Sosyal medyada ahlaki davranış ilkelerinin geçerliliğinden söz edilebilir mi ? Ötanaz
34.2 TL. 38 TL.
 %  25
Cinsiyet Halleri
Pınar Selek, Karin Karakaşlı, Hidayet Şefkatli Tuksal, Mehmet Tarhan, Aksu Bora, Gülnur Elçik, Dilşa Deniz, Serkan Delice, Tuba Kancı, F. Çiğdem Aydın, Fatma Benli, Umut T. Arslan, Derya Demirler, Veysel Eşsiz, Yasemin Öz, Cüneyt Çakırlar, Alp Biricik. Feminist yazar Nil Mutluer`in derlediği makaleler; genel anlamda Türkiye`deki cinsiyet hallerinin değişik boyutlarına dikkat çekiyor; cinsiyet, din, eğitim, etnisite, hukuk, göç, medya, militarizm, sınıf, siyaset ve tarihin değişik kesişim noktalarına odakla
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
Bebeklerin Ahlaki Yaşamı; İyiliğin ve Kötülüğün Kökenleri
Ünlü seri katil Ted Bundy de bir zamanlar bebekti, şiddet karşıtlığıyla tanınan Mahatma Gandhi de... Peki, bebeklerden sosyopatlar yaratan 'karanlığın' ya da empati ve merhamet duygularıyla dolu insanlar yaratan 'aydınlığın' kökenleri nerede aranmalı? İyiliği ve kötülüğü içimizde eşit biçimde mi barındırıyoruz? Paylaşımcılık, eşitlikçilik, fedakârlık gibi olumlu özelliklerimiz ve acımasızlık, saldırganlık, kıskançlık gibi olumsuz özelliklerimiz doğuştan mı gelir, sonradan mı edinilir? Onlara doğrudan zararı
20.84 TL. 27.78 TL.
Tükendi
 %  25
Ahlâk Felsefe ve Allah
Modern bilim, felsefe ve din ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Caner Taslaman, bu kitapta modern bilim, felsefe ve teoloji gibi inceleme alanlarındaki ahlâktan hareketle Allahın varlığını savunuyor. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular: Ahlâktan hareketle Allahın varlığı temellendirilebilir mi? Modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen veriler doğuştan ahlâkî özelliklere sahip olduğumuzu göstermekte midir? Teizm mi, ateizm mi insanın ahlâkî özelliklerini da
6 TL. 8 TL.
Tükendi
 %  10
Kant Etiğine Giriş; Herkes İçin Felsefe Serisi 1
Kant etiği, dayandığı öncüller ve vardığı sonuçlar bakımından, yakın dönem felsefe tartışmalarında sıkça hedef tahtasına yerleştirilir. İnsan özgürlüğünü korumayı amaçlayan bu etikte aklı konumlandırış biçimiyle Kant , Aydınlanma felsefesinde özel bir yere sâhiptir. Nitekim, aklın birtakım sınırlarının olduğunu kabûl etse de etiğini, genel bir akıl görüşünden türetmeye çalışır. Akla yönelik kuşkuların arttığı ve etik alanında farklı arayışların ortaya çıktığı günümüzde Kant etiğini incelemek, bu tartışmalar
11.7 TL. 13 TL.
Tükendi
 %  20
Ethica; Geometrik Yöntemlerle Kanıtlanış ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak
Türkçeye ilk kez Latince özgün metinden çevrilen Batı Felsefesi'nin sarsılmaz klasiği Spinoza'nın Ethica'sı, ele aldığı Tanrı, İnsan, Zihin, Beden, Akıl, Duygular, Özgürlük gibi derin felsefi konulara matematiksel bir düşünme yöntemiyle ve mantık kuralları çerçevesinde yanıt arayan, özgün bir üslupla kaleme alınmış, zorlu, çarpıcı ve kışkırtıcı bir eserdir. Tanımlarla, açıklamalarla, önermelerle, önerme sonuçlarıyla, kanıtlamalarla ve notlarla örülü içeriği, insanın bu eseri çoğu felsefe kitabından ayrı bir
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  10
Levinas Etiğine Giriş; Herkes İçin Felsefe Serisi - 2
Felsefe târihi içinden bakıldığında Levinas etiği, Öteki'ye saygıdan türetilecek yeni bir etik kurma ihtiyâcının ürünü olarak görülebilir. Fakat, Yahudilikle olan içkin bağlarından dolayı, ciddî olarak eleştirilecektir de. Levinas etiğinde bütün mesele, kişinin Kendi'si için istediği özgürlüğü Öteki için adâlete dönüştürmektir ki, özgürlüğü zorlaştıran da budur. Yâni, zor özgürlüktür bu; Ben'in gerçek özgürlüğü ya da özgür bir Ben olabilmenin zorluğu. Ayrıca Levinas etiği, Kant etiğinin bir tür ters yüz edi
11.7 TL. 13 TL.
Tükendi
 %  20
Düzenin Normalleşmesi Yeni Türkiye
Yaşadığımız gerilim ve tartışmalar Türkiye'nin 21. yüzyılda Büyük Devlet olma sancısının birer işareti sayılmalı. Türkiye, ya Soğuk Savaş dönemindeki gibi, yeni küresel güçler dengesinin bir tarafında yer alan, etkiye açık, denetlenebilir, öngörülebilir bir parça olmaya devam edecek ya da güçler dengesinde belirleyici konumda, kendi oyununu oynayan, öncü, iç bütünlüğünü sağlamış bir aktöre dönüşüecek, işte mevcut gerilimin içerideki taraflarları da bilerek veya bilmeyerek, bu iki ayrı geleceğe hizmet ediyor
12.8 TL. 16 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 94 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4