Sonucu Daralt
Kategori
(x)Türkiye Ekonomisi
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 305 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  3
Türkiye'de İstihdamsız Büyüme; Ülke Örnekleriyle Karşılaştırmalı Analiz
- Bi̇ri̇nci̇ bölüm - kavramsal boyutlarıyla büyüme, i̇sti̇hdam ve i̇sti̇hdamsız büyüme 1.1. İkti̇sadi̇ büyüme kavramı 1.2. İsti̇hdam ve i̇sti̇hdam i̇le i̇lgi̇li̇ kavramlar 1.3. İsti̇hdamsız büyüme kavramı - İki̇nci̇ bölüm - dünya'da i̇kti̇sadi̇ büyüme ve i̇sti̇hdamın genel görünümü 2.1. Dünya ekonomi̇si̇nde büyüme 2.2. Dünyada i̇şgücü pi̇yasası ve i̇sti̇hdam 2.3. Dünyada i̇sti̇hdamsız büyüme örneği̇ gösteren ülkeler - Üçüncü bölüm - türki̇ye'de i̇sti̇hdamsız büyüme 3.1. Türki̇ye ekonomi̇si̇nde büyüme 3.2
19.4 TL. 20 TL.
 %  20
Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri
Kitap; meslek yüksek okulları turizm programlarının I. yarıyılında okutulan Turizm Ekonomisi dersi için hazırlanmıştır. Bununla beraber çalışmada, daha önce turizm eğitimi almamış olanlar için genel turizm bilgilerine de yer verilmiştir. Kitap hazırlanırken sınavsız geçiş hakkından yararlanarak eğitimlerine ön lisans seviyesinde devam eden öğrencilerin genel seviyesi göz önüne alınarak dil bakımından anlaşılır ve ön lisans öğrencileri için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde olmasına özen gösterilmiştir. K
16 TL. 20 TL.
 %  28
Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik ve Finansal Gelişmeler
Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşün ardından borsalarda da 5 Şubat tarihinde keskin düşüşler yaşanmaya başladı. New York borsasında yaşanan % 4.7'lik düşüşe müteakip olarak oluşan olumsuz hava Avrupa, İngiltere, Türkiye ve Japonya borsalarına da olumsuz zirayet etti. Riskli bir enstrüman olan hisse senetlerinde yaşanan düşüşler borsa yatırımcıları üzerinde endişe yarattı. Borsalarda yaşanan sert düşüşler aşağıdaki tabloda görüleceği üzere ABD ve Türkiye'de yıl sonundan beri yaptığı karları kaybetm
12.24 TL. 17 TL.
 %  8
Türkiye'nin Geleceği
Bu kitabı Türkiye'nin gerileyen tarım ve hayvancılık sektörünü dikkate alarak yazdım. Amacım, tarım kesiminin bir ekonomide yeri doldurulamayan bir kimliğe sahip olduğunu vurgulamaktır! İkincisi ise Türkiye'de bir türlü sermaye darboğazı aşılamamaktadır. Bunun çözümünü yani denizlerle çevrili olan Türkiye'de kıyı yatırımcılarına davet çıkarmak olacaktır. Kıyı bankacılığı yaklaşımı da bu modele işlerlik kazandıran bir faktör olmaktadır. Umudum, kitapta işlenen konuların, inisiyatif sahibi kimseleri harekete
17.48 TL. 19 TL.
 %  3
Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi
İlk olarak Hannover Endüstri Fuarı'nda 2011 yılında açıkça tanımlanmış olan Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrikaların ana eksen olacağı yeni bir endüstriyel çağı işaret etmektedir. Endüstri 4.0 kapsamında yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, makineler arası etkileşim, siber güvenlik ve blokzincir gibi kavramları sıklıkla kullanmaya başladığımız bu son yıllarda, ekonomilerin bu geçiş sürecindeki performansları rekabetçi üstünlükleri açısından kritik bir unsu
43.65 TL. 45 TL.
 %  8
Koruma Gelişme Çıkmazında Organize Sanayi Bölgeleri
Türkiye'de elli yılı aşan bir süredir mevcut olan ve 1980 sonrasında sayılarında büyük oranda artış görülen OSB; dengeli kalkınmadan, çevreyi korumaya, ekonomiyi güçlendirmeye, göçü önlemeye; çok kapsamlı amaçlarla ve beklentilerlekurulmuşlardır. Kuruluş aşamasından faaliyete geçene, üstlerine yüklenen bu misyonu yerine getirmede birçok sorunla karşılaşan ve bu misyonu, kent, işletme öncelikleri, sahip olduğu yapı ve kurumsallaşma düzeyine göre farklı algılayan OSB, hem anlayış farklılıkları hem de ekonomik
26.68 TL. 29 TL.
 %  15
Aşırı Kredi ve Aşırı Yatırım; Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini daha yüksek seviyelere çıkarmaları noktasında tartışmasız en önemli faktör gerçekleştirilen yatırımlardır. Yapılan yatırımlar taleple her zaman paralel şekilde ilerlemez. Ekonomide gerçekleştirilen yatırımlar talep yetersizliği ile yüz yüze kalabilir ya da tam tersi durumda, her yapılan yatırım, yükselen talep fazlasını karşılayamayabilir. Yatırımlardaki herhangi bir dalgalanma konjonktürel dalgalanmalara sebebiyet verebilir ya da dalgalanmaların hızlanmasına yol açarak eko
28.9 TL. 34 TL.
 %  14
Üçlü Sarmal İşbirliğine Dayalı İnovasyon Model Üretimi: Türkiye Örneği
Kitapta, son hükümetin dünyanın ilk beş ekonomisinden biri olma hedefine bağlı olarak; Türkiye için inovasyon model önerisi yapılmaktadır. Bu bağlamda kitaptaki inceleme; Türkiye'nin küresel Pazar içinde rekabet edebilme koşullarının incelenebilmesi için literatüre bağlı olarak, ekonomik gelişmeleri kronolojik olarak ele almaktadır. Bunun yanı sıra, yenilik stratejileri dünya pazarında önemli bir yere sahip olup, inovasyon modelleri ile üniversite-sanayi-devlet işbirlikleri incelenmiştir. Kitaptaki analiz v
19.78 TL. 23 TL.
 %  3
Türk Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını
1 OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN CUMHURİYETE MİRASI 2 1923'DEN MİLENYUMA TÜRKİYE EKONOMİSİ 3 DEĞİŞEN PARADİGMALAR KÜRESEL DÖNÜŞÜM ve 2000 SONRASI 4 KÜRESEL KÖYDE TÜRKİYE 5 2050 ve SONRASINDA KÜRESEL DÜZLEMDE YERİMİZ
14.55 TL. 15 TL.
 %  15
Türkiye Ekonomisi
 %  10
Türkiye'de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları ve Varlık Fonu
Türkiye'de 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı Kanun ile Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon, bütçe dışında faaliyet gösterdiği için bütçe dışı fonlar yeniden dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile Türkiye'nin bütçe dışı fonlar ile edindiği tecrübe, literatür taraması yapılarak ortaya konmakta, dünya genelinde varlık fonu uygulamalarının ortak özellikleri araştırılmakta ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Türkiye'nin bütçe dışı fonlarla ilgili kamu maliyesi açısından ac
52.2 TL. 58 TL.
 %  3
Türkiye Ekonomisi
Ünite 1: TÜRKİYE'NİN İKTİSAT TARİHİ Ünite 2: EKONOMİDE BÜYÜME VE BÜYÜME MODELLERİ Ünite 3: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNDE GELEN SEKTÖRLER Ünite 4: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖDEMELER DENGESİ VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI Ünite 5: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VE PARA POLİTİKALARI Ünite 6: TÜRKİYE'DE DÖVİZ PİYASASI VE POLİTİKALARI Ünite 7: TÜRKİYE'DE FİNANS PİYASALARI Ünite 8: TÜRKİYE'DE ENFLASYON SORUNSALI Ünite 9: TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM YAPISI VE İŞSİZLİK SORUNU Ünite 10: TÜRKİYE'DE BORÇLANMA VE BORÇ YAPISI Ünite 11: TÜRK
36.38 TL. 37.5 TL.
 %  25
Ekonomi Politikası; Teori ve Türkiye Uygulaması
Teori ve Türkiye Uygulaması İlk olarak 2002'de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasında yer aldı. Yalnızca bir ders kitabı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi öğrenmek ve izlemek isteyenlerin de elkitabı haline geldi. Bu kez kitap, güncel gelişmeleri de kapsayacak biçimde yeniden yazıldı. Kitap, bu yapısıyla ekonomi ve işletme öğrencileri için olduğu kadar ekonomi
26.04 TL. 34.72 TL.
 %  28
İki Buçuk Yaprak Çay; Doğu Karadeniz'de Devlet, Piyasa, Kimlik
Doğu Karadeniz ve Lazlar -belli kalıp tiplemeler ve medya eğlencesi dışında- kendi başına bir konu değildir pek. İki Buçuk Yaprak Çay, bu bölgeyi ve insanları, ayrı bir dünya olarak ele alıyor. Kapsamlı bir saha araştırmasına dayanan kitap, öncelikle Doğu Karadeniz`in son yüz yıllık tarihinde çayın oynadığı olağanüstü büyük rolü ortaya koyuyor. Devletin çay sanayisi yoluyla bölgedeki ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü, özellikle 1980`lerin ortalarından itibaren çay sanayisinde özel sektörün genişlemesiyle liber
30.6 TL. 42.5 TL.
 %  15
100 Soruda Ekonomi El kitabı; Türkiye Ekonomisinden Örneklerle
Kökü 16. yüzyıla dayanan iktisat biliminin Türkiye´ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bulmuştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversiter eğitimde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkiye´de iktisadi düşüncenin, iktisat yazınının ve iktisatça düşünmenin güdük kalmasıdır. Türkçe yayınlanmış iktisat kitaplarının büyük çoğunluğunun çeviri veya yabancı kaynaklardan derleme ders kitabı niteliğini taşıması bu güdüklüğün başat göstergesidir. Ancak sayıları ne yazık ki çok az ol
22.1 TL. 26 TL.
 %  30
Ekonomiyle İlgili Herşey
Duayen ekonomi gazetecisinin kaleminden Tasarruf hesabınızdaki paraya yıllık yüzde 1 faiz verildiğinde ve yıllık enflasyon yüzde 2 olduğunda bir yılın sonunda bu paranızın satın alma gücü aynı mı kalır, artar mı yoksa azalır mı? -Tek bir şirketin hisse senedini satın almak, çok sayıda hisse senedini içeren bir yatırım fonuna göre daha mı güvenli bir getiri sağlar? Bu sorulara doğru yanıt verip veremediğinizden emin değilseniz ve ekonomiden pek anlamam diyorsanız elinizdeki kitap, ekonomiyi rahatça okuyab
22.4 TL. 32 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 305 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitapkoala Özel İndirim

Hemen size özel İş Bankası Kültür Yayınları ve Sola Unitas Akademi yayınlarındaki % 40 indirimden faydalanabilirsiniz.