Sonucu Daralt
Kategori
(x)Diğer Mühendislik Kitapları
Yayıncı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 870 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  13
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri; Teknik - Yaklaşım - Uygulama
ilgi üretim yolculuğuna çıkan araştırmacılara, başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm araştırma süreci boyunca sistemli bir şekilde adım adım rehberlik eden bu çalışma, başta lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı bir kaynak olmak üzere, aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. Günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçları da göz önünde tutularak nitel araştırma hakkındaki pek çok konu, oldukça kapsamlı bir şekilde ve zengin güncel örneklerle desteklenerek, okuyucuyu müm
34.8 TL. 40 TL.
 %  25
FabLab Makineler Üreticiler ve Mucitler
İlk fabrikasyon laboratuvarının MIT'de açılmasından 10 yıl sonra yeden fazla FabLab tüm dünyada varlık göstermeye başlamıştır. Bugün FabLab aktivitelerinin on yıllık geçmişine bakmanın zamanı gelmiştir. Dijital kültür çağında olmamız ve bireyselleşmenin artmasıyla değişen toplumda FabLab'ler birlikte öğrenmek, birlikle çalışmak ve ileri teknolojiyi kullanmak açısından önemli mekanlar haline gelmiştir. Hem kürelsel bir hareketin hem de Maker Hareketi'nin bir parçası olarak FabLab'ler yaşadığımız bir dünyayı
22.5 TL. 30 TL.
 %  30
İlaç ve Zehir Laboratuvar Uygulama Kitabı
'İlaç ve Zehir Laboratuvar Uygulama Kitabı', laboratuvara giriş, güvenlik, hazırlık, numunelerin işlenmesi, deneysel farmakoloji, farmakodinami, farmakokinetik, galenik farmasi ve analizler vb. gibi çok sayıda temel bölümü kapsamaktadır. Bölümler, mümkün olduğu ölçüde veteriner farmakoloji ve toksikoloji anabilim dalında okutulan konulara göre sınıflandırılmış ve birbirini takip edecek şekilde sıralanmıştır. Kitap, farmakoloji ve toksikoloji alanında öğrenim gören ya da çalışan kişilerin ihtiyaç duyabilece
105 TL. 150 TL.
 %  10
Adli Bilimlerde Örnek Alınması ve Delil
Elinizde bulunan bu kitabın, suç veya kazanın aydınlatılmasında yer, zaman, şahıslar ve nesneler arasındaki ilişkinin kurulması ve sonuçları ile tıbbi ve adli süreçlerin sağlıklı ve güvenilir yönetilmesinin sağlanmasın­da, adli bilimcilere ve sağlık profesyonellerine kapsamlı bir rehber olması amaçlanmıştır. Bu kitap, her biri alanında uzman adli bilimciler tarafından oluştu­rulmuş, mutlaka bulunması ve uygulanması gereken en temel konuları içeren 24 bölümden oluşmaktadır. Bölümler, yılların birikimi tecrü
58.5 TL. 65 TL.
 %  25
Fosillerin Dili
Ateizm bir Yaratıcının olmadığını inanmadır. Ateistler bilimi bir Yaratıcının olmadığı inancı üzerine kurgulamaya çalışıyorlar. Pek çok saçmalığın bilimsel gerçek olduğuna inanıyorlar. Nereden gelirse gelsin, Neyi savunur savunsun, Hiç bir inanç bilime temel alınmaz. Bilim inançlar üzerine kurgulanmaz. Temelimiz gerçek bilimdir.
50.25 TL. 67 TL.
 %  40
Alıç Ağacının Gölgesinde Anadolu Bozkırları
Türkiye'de bitki sosyolojisi alanının kurucusu Prof. Dr. Hikmet A. Birand dünyada doğa koruma konularının henüz yeni tartışıldığı yıllarda, ülkesinde yaşayanlara hem bitkiler hakkında herkesin anlayacağı bir dille Alıç Ağacı ile Sohbetler kitabını hem de ülkemizin bazı önemli doğa parçalarını tanıtan Anadolu Manzaraları kitabını kaleme almıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu eserler halkın, özellikle de gençlerin doğa koruma konularında daha da bilinçlenmesini sağlayacaktır. Hikmet Birand'ın bilimse
20.4 TL. 34 TL.
 %  25
Python ile Veri Bilimi
Yapay öğrenme algoritmaları, yapay sinir ağları, betimsel analiz, veri görselleştirme ve daha fazlasını, veri biliminin en yaygın dilinde öğrenin! Veri bilimi, temel olarak istatistik ve bilgisayar programlama becerilerini bir araya getiren disiplinler arası bir alan olarak düşünülebilir. Veri biliminde, istatistiksel analiz ve modelleme yöntemleri ile etkin bilgisayar algoritmalarını bir arada kullanmaya çalışılır. Python, son yıllarda en çok kullanılan dillerden birisi haline gelmiştir. Bunun önemli seb
31.5 TL. 42 TL.
 %  30
Bilgin Adalı'nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım
Adların kökeni ve anlamları ile uğraşan bilim dalı olan Onomastik özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi olarak tanımlanır. Rus dilbilimcisi Kalinkin'e göre, edebi metindeki bazı onomastik birimlere, kendi anlam bünyesinde var olan nominatif işlev üzerine başka özel bir anlam da yüklenir. Böylece onomastik birimler metindeki tarihi, etnografik, konotatif ve diğer bilgilerden oluşan yapıyı daha etkili bir tarzda okuyucuya iletilmesine yardımcı olur (Kalinkin: 2006, 84, akt.Andaniyazova). Bilgin Adalı da
10.5 TL. 15 TL.
 %  13
Gıda Laboratuvar Tekniği
Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve bu alanda çalışan tüm meslektaşlarımız için hazırlanan bu kitapta; gıda laboratuvar tip ve özellikleri, gıda laboratuvarında uyulması gereken temel güvenlik kuralları ve güvenli çalışılabilmesi için alınması gerekli tedbirler, gıda laboratuvarında kullanılan malzemeler (cam, metal, porselen), cihazlar, filtre malzemeleri, laboratuvar donanımları, çözelti hazırlama, gıda analizlerinde uygulanan ortak ön işlemler (örnek alma, ezme, öğütme, tartım, kurutma, yakma ve kül
17.4 TL. 20 TL.
 %  30
Gen; Hayli Kişisel Bir Hikaye
Geleceğimizin yıldızlarda olduğunu düşünürdük. Artık genlerimizde olduğunu biliyoruz. James Watson, DNA'nın Nobel ödüllü kaşiflerinden Gen. İnsanoğlunu inşa eden, onu tanımlayan kaynak kod. Sahip olduğumuz en insani şey. Ve onu anlamaktan ona yön verebilmeye geçtiğimiz bugünlerde, türümüzün belki de verip vereceği en büyük bilgelik sınavının konusu. Tüm Hastalıkların Şahı'yla Pulitzer kazanan Siddhartha Mukherjee, kendi ailesindeki şizofreni geçmişinden yola çıkarak bizleri bilim tarihinin en güçlü ve te
28 TL. 40 TL.
 %  10
Beyindeki İkna Kodu
Bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar bugüne dek ikna başlığında sayısız teori geliştirdi. Ancak dikkat çekemeyen, insanları harekete geçiremeyen, tüketiciyi motive edemeyen reklam kampanyalarına hâlâ büyük kaynaklar harcanıyor. Dr. Christophe Morin ve Patrick Renvoise, elinizdeki kitapta nörobilim, medya psikolojisi ve davranış ekonomisi alanlarındaki en yeni araştırmalara dayalı ilk kapsamlı ikna modelini sunuyor. Nobel ödüllü iktisatçılar Daniel Kahneman ve Richard Thaler'in açtığı yolda ile
27 TL. 30 TL.
 %  25
Projelerle Maker Eğitmenliği
Türkiye'de Bir İlk: Kadınlar Artık Teknolojide Ben de Varım! diyor. Değişen dünyayla birlikte teknoloji ve inovasyon hayatımızın merkezine oturuyor ve eğitim sistemimiz de dünyanın değişen şartlarından etkileniyor. Ezbere dayalı eğitim sistemleri yerini artık ezbere dayalı bilginin verilmesinden öte her öğrencinin aktif olarak yer alacağı uygulamalı olarak yapılacak bir sisteme bırakıyor. Bu bağlamda Yonca Özgün'ün kitabı hem yeni dünyanın eğitmenleri için bir kılavuz niteliğinde olup hem de bir kadın olar
26.25 TL. 35 TL.
 %  3
Kristallografi
BÖLÜM 1 KRİSTAL GEOMETRİSİ 1.1. Giriş 1.2. Açı Sabitliği Yasası 1.3. Rasyonellik Yasası (Kristal Parametrelerinin Rasyonellik Yasası) 1.4. Yüzey indisleri (MİLLER indisleri) 1.5. Zon Yasası: 1.7. BRAVIAS hücreleri 1.8. Kristallerde Simetri 1.9. Kristallerde kaidelere uygun olarak birlikte büyüme şekilleri: 1.10. Kristal Büyümesi 1.11. Kristal örgüsü Hataları 1.12. Amorf maddelerde ve sıvılarda yapı taşlarının düzeni BÖLÜM 2 KRİSTALLERİN GRAFİK GÖSTERİLİŞİ 2.1 Giriş 2.2 Stereografik projeksiyonun çizilişi ve
19.4 TL. 20 TL.
 %  10
50 Soruda Maddenin Evrimi
İtü Fizik Mühendisliği öğretim üyesi Kerem Cankoçak 50 Soruda Maddenin Evrimi'nde, maddeyi, atomaltı parçacıklardan evrenin kısa tarihine geniş bir bağlamda, güncel araştırmalar ve problemler ışığında ele alıyor. Işınım (radyasyon) madde midir ya da biz gözlemlediğimizde, aynı anda her yerde olduğunu varsaydığımız elektronlar? Değilse, materyalist dünya anlayışı geçersiz mi kalır? Elektronların maddi varlıkları var mıdır? Bu inanılmaz küçük parçacıklar elektrik olgusundan sorumludur, ancak bildiğimiz madde
28.8 TL. 32 TL.
 %  13
Türkçe Öğretimi; Ögelerin Sıralanışına Göre Cümle Türlerinin Graf Çizimleri
Bu kitap; Türkçenin matematiksel bir yapısı olduğu, cümle kuruluşlarının graf teori ile gösterilebileceği ve graf teori (çizge kuramı) sayesinde eğitim öğretimin somutlaştırılabileceği düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Graf teori günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde eğitim öğretimde kullanılması yeni yeni gündeme gelmektedir. Eğitim öğretimde teknik olarak görsel materyallerin ön planda olması ve çoklu zekâ kuramının göz önüne alınması sebepleriyle graf teori önem taşımaktadır. Bu ç
19.14 TL. 22 TL.
 %  5
Nitel Veri Analizinde Kodlama
Nitel veri analizinde kodlama konusunda pek çok kitap okuduğunuz hâlde bu analizi tez ya da makale çalışmanızda nasıl yapacağınız hususunda zorluk yaşıyorsanız, bu kitap sizin için vazgeçilmez olacaktır. Kitapta teorik bilgilerin yanında özellikle uygulama örneklerinin bulunması ve kitap metninin diyaloglar şeklinde olması kitabı tereddütsüz anlaşılır kılmaktadır. Bununla birlikte, her bir bölüm sonunda kitapta anlatılmak istenen hususların bir özetinin yapılması da kitabın anlaşılırlığına önemli oranda kat
19 TL. 20 TL.
 %  5
Sosyal Bilimlerde Teoriden Uygulamaya Araştırma Sentezi: Nicel, Nitel ve Karma Yöntemler
Araştırma sentezi genel olarak belirli bir konu alanında yapılmış nitel, nicel veya karma yöntemli birincil çalışmaların belirli ölçütlere göre ve çeşitli yaklaşımlarla bir araya getirilerek o konu alanı hakkında bir sonuca varma yöntemidir. Özellikle uygulayıcılara ve politika yapıcılara alacakları kararlar konusunda çok önemli bilgiler veren araştırma sentezi çalışmaları ulusal alanyazında ne yazık ki hak ettiği değeri görememektedir. Bunun temel nedeni kanımızca araştırma sentezi yöntemleri konusunda bir
20.43 TL. 21.5 TL.
 %  5
R Programlama Dili ile Temel İstatistikler ve Raporlama
R programlama dili, ilk olarak 1992 yılında Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesinde İstatistik Bölümü öğretim üyeleri tarafından geliştirilmiştir. Programın özellikle 2000 yılından sonra popüler olmaya başlamasıyla R Yazılım Geliştiricileri (R Core Team) adıyla bir topluluk oluşmuştur. Özellikle istatistiksel analiz yapan programların ücretli oluşu sebebiyle yaşanan lisans problemlerine bir çözüm olarak görülen R yazılım dili, açık kaynak kodludur ve günümüzde 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından kulla
23.75 TL. 25 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 870 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Kitapkoala Özel İndirim

Hemen size özel İş Bankası Kültür Yayınları ve Sola Unitas Akademi yayınlarındaki % 40 indirimden faydalanabilirsiniz.