Format Kitap
Barkod 9789750816673
Yayın Tarihi 2018-05-25
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 2.Baskı
Sayfa Sayısı 272
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 165 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : Kâzım Karabekir
Editör   : Ziver Öktem

Kâzım Karabekirin Edirne Hatıraları ilk defa okuyucu karşısına çıkıyor.

Kâzım Karabekir Balkan Savaşı sırasında, kurmay binbaşı rütbesiyle, Edirnenin muhafazası için teşkil edilmiş olan Mevki-i Müstahkem Kumandanlığının birimlerinden olan, Onuncu Fırkanın kurmay başkanı olarak görev yapmaktadır. Edirnenin Bulgarlar tarafından kuşatılması ve düşüşü süresince bu görevini sürdürmüş, savaşın Edirne bölümündeki safahatı ile ilgili bütün olaylara doğrudan şahit olduğu gibi, özellikle kurmay başkanı olduğu Onuncu Fırka ile ilgili bütün harekâtın planlamasında ve uygulanmasında bizzat bulunmuştur.

Tadımlık


Seferberlik

18 Eylül 1328 [1 Ekim 1912] Salı

20 Şevval 4.40 öğleden sonra Edirne mevki-i müstahkemi kumandanlığından umumi seferberlik emri geldi. (Kale seferberlik tertibatını müşir kroki ve nizam-ı harpler de beraber)

Mülâhazat: Henüz düşman memurîn-i siyasiyesi bile Edirne de bulunduğundan bu tertibatın neşri muvafık görülmeyerek kıtaata tebliğ edilmedi ise de kıtaat-ı saire tarafından bölüklere varıncaya kadar neşrolunduğu maatteessüf görüldüğünden mevki-i müstahkem erkân-ı harbiyesi ikaz edildi.

Bilahare kolordudan da aynı emir geldi. Sırp ve Bulgar ordularının da seferberliğe başladıkları anlaşıldı. Vakt-i hazarda fırkaca yapılan seferberlik muhtırası mucibince işe başlanıldı. Mezkûr muhtıranın muhteviyatı şudur: Fırka erkân-ı harbiyesince yapılacak işler:

Birinci gün:
1- Seferberlik emrinin alındığı saat ve dakikanın emri veren makama bildirilmesi
2- Piyade, topçu alaylarına, nişancı taburlarına ve ikinci hudut bölüğüne seferberlik emrinin tebliği (İşbu emir kasadaki zarflar derununda hazırdır. Boş yerlerinin imlâsıyla tevzi olunacaktır.)
3- Sevk komisyonu için üçüncü nişancı taburunun ikinci bölüğünden Mülâzım-ı Sâni Mustafa Efendi ye ikmal efrat ve hayvanatına ait cetveller verilerek istasyona götürülecektir.
4- Vesait-i nakliye komisyonuna piyade ve topçu alaylarından ve nişancı taburundan birer zabit i zamı. (Kasada hazır cetveller yedlerine verilerek.)
5- Cephanelikteki cephanenin kıtaata tevzii.
6- Muhabere varakalarını havi cüzdanların, flama muhabere varakalarının ve haritaların kıtaat yaverlerine tevzii. (Bir numaralı dolapta cüz-i tamlara zarflar derununda ayrılmıştır.)
7- Fırka karargâhının seferber hâle vazı (Kimlerin nereye tayin olacağını gösterir cetvelin tatbiki.)
8- Fırkaya ilhak olunacağı bildirilen Dimetoka daki süvari Dokuzuncu Alaya mensup bölüğün Edirne ye celbi.
9- Hudut bölüğüne talimat. (Kasada zarfta hazırdır)

Mütebaki günlerde:
1- Fırka setr tertibatına ait emirlerin müfrezelere hîn-i hareketlerinde tevdi ve tefhimi. (Mıntıka mıntıka emirler kasada zarflar derunundadır. Tarih ve alay numaraları imlâ olunacaktır.)
2- Helyosta müfrezesinin celbi ve müfrezelere tevzii.
3- Kışladan kıtaat çıkmaya başlar başlamaz akşam yoklamalarının koğuşlarda icrasıyla duâ-yı padişahînin kalben yapılması.
4- Kışlanın cami-i şerif kapısının seddi ve kışla muhafazasına ve ikmal efradının mensup oldukları kıtalara sevkine nezaret için nişancı taburundan bir bölük tahsisi.
5- Sarayakpınarda Arnavut Mustafa Ağa nın hanesinin fırka karargâhı ve bunun garbı yakınındaki çiftlik binalarının fırka tevzi ambarı olması muvafık olduğundan buraların ihzarı.
6- Sarayakpınardaki su membaı hazinesinin ve fırka tevzi ambarının muhafazası için nişancıdan bir bölük tahsisi.
7- Sarayakpınarda Mihaliç-Edirne telefon hattından istifade ederek telefon merkezi tesisi. (Kışladaki büyük makinelerden biri alınacaktır.)
8- Sarayakpınarda sahra postanesi tesisi.

devamını oku..
Kategori : Mektup - Günlük
% 30
indirim
16.85
Liste Fiyatı : 24.07
Kazancınız : 7.22
Favorilere Ekle
Ürün Tükendi.
Sizin için oluşturduğumuz setleri birlikte alın ekstra indirim fırsatı yakalayın !

Toplami 33.05 olan kitapları
birlikte alın 26.30 ödeyin

Kazancınız : 6.75

Sepete Ekle

Toplami 31.85 olan kitapları
birlikte alın 25.60 ödeyin

Kazancınız : 6.25

Sepete Ekle

Toplami 49.65 olan kitapları
birlikte alın 39.40 ödeyin

Kazancınız : 10.25

Sepete Ekle

Toplami 37.10 olan kitapları
birlikte alın 30.35 ödeyin

Kazancınız : 6.75

Sepete Ekle

Toplami 33.05 olan kitapları
birlikte alın 26.30 ödeyin

Kazancınız : 6.75

Sepete Ekle

Toplami 37.85 olan kitapları
birlikte alın 29.10 ödeyin

Kazancınız : 8.75

Sepete Ekle

Toplami 31.85 olan kitapları
birlikte alın 25.60 ödeyin

Kazancınız : 6.25

Sepete Ekle

Toplami 60.05 olan kitapları
birlikte alın 42.05 ödeyin

Kazancınız : 18.00

Sepete Ekle

Toplami 31.85 olan kitapları
birlikte alın 25.60 ödeyin

Kazancınız : 6.25

Sepete Ekle

Toplami 31.85 olan kitapları
birlikte alın 25.60 ödeyin

Kazancınız : 6.25

Sepete Ekle

Toplami 25.25 olan kitapları
birlikte alın 21.75 ödeyin

Kazancınız : 3.50

Sepete Ekle

Toplami 49.85 olan kitapları
birlikte alın 36.10 ödeyin

Kazancınız : 13.75

Sepete Ekle

Toplami 31.25 olan kitapları
birlikte alın 25.25 ödeyin

Kazancınız : 6.00

Sepete Ekle

Toplami 33.65 olan kitapları
birlikte alın 26.65 ödeyin

Kazancınız : 7.00

Sepete Ekle

Toplami 31.85 olan kitapları
birlikte alın 25.60 ödeyin

Kazancınız : 6.25

Sepete Ekle

Toplami 43.85 olan kitapları
birlikte alın 32.60 ödeyin

Kazancınız : 11.25

Sepete Ekle

Toplami 57.65 olan kitapları
birlikte alın 40.65 ödeyin

Kazancınız : 17.00

Sepete Ekle

Toplami 33.05 olan kitapları
birlikte alın 26.30 ödeyin

Kazancınız : 6.75

Sepete Ekle

Toplami 42.45 olan kitapları
birlikte alın 34.45 ödeyin

Kazancınız : 8.00

Sepete Ekle

Toplami 42.45 olan kitapları
birlikte alın 34.45 ödeyin

Kazancınız : 8.00

Sepete Ekle

Kitapkoala Özel İndirim

Hemen size özel İş Bankası Kültür Yayınları ve Sola Unitas Akademi yayınlarındaki % 40 indirimden faydalanabilirsiniz.